Medical Reports on Tian Xian

Raporty Medyczne na temat Tian Xian

Raporty medyczne na temat Tian Xian opublikowano w renomowanych czasopismach medycznych takich jak: The American Journal of Chinese Medicine, The Journal of Alternative and Complementary Medicine, Integrative Cancer Therapies, BMC Cancer, etc.

Newspaper

Artykuły w Prasie na temat Tian Xian

Różne czasopisma publikowały artykuły nt. Tian Xia od Asiaweek po lokalne gazety.

Anti-Cancer Conferences

Konferencje i Seminaria Dotyczące Walki z Rakiem

Różne konferencje, seminaria, pokazy i targi na świecie pomagające poszerzyć wiedzę na temat walki z rakiem. Odbywały się one między innymi w USA, Japonii, Hong Kongu, Malezji, Indonezji, Tajlandiioraz na Filipinach.

Cancer Books

Książki opublikowane na temat Tian Xian

Blisko 38 książek na temat Tian Xian opublikowano w 6 językach: angielskim, chińskim, japońskim, Koreańskim, malajskim i tajskim. Opracowano także e-book w języku polskim.